0
Your Cart
0
Your Cart

Algemene overeenkomst

Deze Algemene Overeenkomst (“Overeenkomst”) regelt het gebruik van het online marktplaatsplatform Fitned (“Fitned”) tussen de gebruiker (“Gebruiker” of “U”) en Fitned (“Wij”, “Ons” of “Onze”). Door gebruik te maken van Fitned stemt u in met de voorwaarden en bepalingen zoals uiteengezet in deze Overeenkomst.

1. Gebruik van Fitned

1.1 Registratie: Om gebruik te maken van Fitned moet u zich registreren en een account aanmaken. U stemt ermee in om nauwkeurige, actuele en volledige informatie te verstrekken tijdens het registratieproces en om uw accountgegevens up-to-date te houden. U bent verantwoordelijk voor het beschermen van uw inloggegevens en het beperken van de toegang tot uw account.

1.2 Gebruiksvoorwaarden: U stemt ermee in Fitned alleen te gebruiken voor wettige doeleinden en in overeenstemming met deze Overeenkomst, de toepasselijke wet- en regelgeving en de richtlijnen van Fitned. U gaat ermee akkoord om geen ongepast, beledigend, lasterlijk, frauduleus of schadelijk gedrag te vertonen tijdens het gebruik van Fitned.

1.3 Content: U bent als enige verantwoordelijk voor de inhoud die u op Fitned plaatst, inclusief productinformatie, beschrijvingen, foto’s en berichten. U garandeert dat u alle vereiste rechten en toestemmingen hebt om dergelijke inhoud te gebruiken en te delen op Fitned. Wij behouden ons het recht voor om inhoud te verwijderen die in strijd is met deze Overeenkomst of die naar ons oordeel ongepast is.

2. Transacties op Fitned

2.1 Verkopen en Aankopen: Fitned stelt gebruikers in staat om producten en diensten te kopen en verkopen op het platform. Alle transacties vinden plaats tussen kopers en verkopers, en Fitned treedt op als tussenpersoon en faciliteert de betalingen. Fitned is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit, levering of garantie van de producten of diensten die op Fitned worden aangeboden.

2.2 Betalingen: Betalingen voor aankopen op Fitned worden verwerkt via betalingsproviders. U stemt ermee in dat Fitned uw betalingsinformatie verzamelt en verwerkt in overeenstemming met ons Privacybeleid. Fitned is niet verantwoordelijk voor enige verlies, schade of geschil met betrekking tot betalingen.

3. Intellectuele Eigendom

3.1 Fitned-eigendom: Fitned, inclusief de website, logo’s, handelsmerken, inhoud en andere materialen, is eigendom van Fitned en is beschermd door auteursrecht, handelsmerk en andere intellectuele eigendomsrechten. U krijgt geen enkel recht of licentie om dergelijke materialen te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fitned.

3.2 Gebruikersinhoud: Door inhoud op Fitned te plaatsen, verleent u Fitned een wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie om de inhoud te gebruiken, reproduceren, aanpassen, verspreiden en openbaar te maken voor de exploitatie van Fitned en gerelateerde diensten. U garandeert dat u het recht hebt om dergelijke licentie te verlenen en dat de geplaatste inhoud geen inbreuk maakt op de rechten van derden.

4. Beëindiging

4.1 U kunt uw account op Fitned op elk moment beëindigen door contact met ons op te nemen of door de daarvoor bestemde functie in uw accountinstellingen te gebruiken. Fitned kan uw account ook beëindigen of opschorten zonder voorafgaande kennisgeving als u deze Overeenkomst schendt of als uw account inactief blijft gedurende een langere periode.

4.2 Na beëindiging van uw account blijven bepaalde bepalingen van deze Overeenkomst van kracht, met inbegrip van de bepalingen met betrekking tot intellectuele eigendom, aansprakelijkheid en geschillenbeslechting.

5. Aansprakelijkheid

5.1 Fitned streeft ernaar om een veilig en betrouwbaar platform te bieden, maar wij kunnen niet garanderen dat Fitned altijd foutloos of zonder onderbrekingen zal werken. Fitned is niet verantwoordelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, gevolg- of speciale schade die voortvloeit uit het gebruik van Fitned.

5.2 Fitned is niet verantwoordelijk voor enige inhoud, producten of diensten van derden die op Fitned worden aangeboden. Eventuele transacties of interacties met derden vallen buiten de verantwoordelijkheid van Fitned.

6. Geschillenbeslechting

6.1 Deze Overeenkomst wordt beheerst door de wetten van [land] zonder rekening te houden met conflicterende wettelijke bepalingen.

6.2 Eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van [plaats].

7. Wijzigingen in de Overeenkomst

Fitned behoudt zich het recht voor om deze Overeenkomst op elk moment te wijzigen of bij te werken. Eventuele wijzigingen zullen van kracht worden zodra de herziene Overeenkomst op Fitned wordt gepubliceerd. U wordt aangeraden om regelmatig deze Overeenkomst te controleren op eventuele wijzigingen.

Door gebruik te maken van Fitned stemt u in met deze Algemene Overeenkomst en gaat u akkoord met de voorwaarden en bepalingen zoals hierin uiteengezet.

Indien u vragen heeft over deze Overeenkomst, neem dan contact met ons op via de contactgegevens vermeld in het Privacybeleid van Fitned.

Deze Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen u en Fitned met betrekking tot het gebruik van Fitned en vervangt alle eerdere communicatie of overeenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk, met betrekking tot hetzelfde onderwerp.

Datum van inwerkingtreding: [Voeg de datum van inwerkingtreding in]

Fitned Online Marketplace

Door gebruik te maken van Fitned verklaart u dat u deze Algemene Overeenkomst hebt gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat.