0
Your Cart
0
Your Cart

Privacy Verklaring

Deze privacyverklaring beschrijft hoe Fitned (“wij”, “ons” of “onze”), als exploitant van het online marktplaatsplatform Fitned, persoonlijke informatie verzamelt, gebruikt, openbaar maakt en beschermt. Wij erkennen het belang van privacy en streven ernaar om persoonlijke informatie van gebruikers van Fitned te beschermen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Door gebruik te maken van Fitned stemt u in met het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw persoonlijke informatie zoals beschreven in deze privacyverklaring.

1. Verzamelde informatie

1.1 Persoonlijke informatie:

Wanneer u zich registreert op Fitned, vragen wij u om bepaalde persoonlijke informatie te verstrekken, zoals uw naam, e-mailadres, adres, telefoonnummer en betalingsgegevens. Deze informatie is nodig om uw account aan te maken, betalingen te verwerken en uw gebruikerservaring op Fitned te verbeteren.

1.2 Gegevens die u verstrekt:

Tijdens het gebruik van Fitned kunt u aanvullende informatie verstrekken, zoals productinformatie, beschrijvingen, foto’s en berichten. Door deze gegevens te verstrekken, stemt u ermee in dat ze worden verzameld en gebruikt zoals beschreven in deze privacyverklaring.

1.3 Gegevens van derden:

We kunnen informatie ontvangen van derden, zoals betalingsproviders of andere gebruikers van Fitned, in verband met transacties of interacties op het platform.

1.4 Gegevens van automatische technologieën:

Wanneer u Fitned bezoekt, kunnen we automatisch bepaalde informatie verzamelen via cookies, logbestanden en andere vergelijkbare technologieën. Deze gegevens kunnen uw IP-adres, browsertype, verwijzende pagina’s, bezochte pagina’s en tijdstempels omvatten. We gebruiken deze informatie voor het analyseren van trends, het beheren van de website, het volgen van gebruikersbewegingen en het verzamelen van demografische gegevens.

2. Gebruik van informatie

2.1 We gebruiken de verzamelde informatie om Fitned aan te bieden en te exploiteren, transacties te faciliteren, gebruikersaccounts te beheren, betalingen te verwerken, klantenondersteuning te bieden en te communiceren met gebruikers over hun account en transacties.

2.2 We kunnen de verstrekte informatie gebruiken om u relevante informatie, updates en marketingcommunicatie te sturen met betrekking tot Fitned en gerelateerde diensten. U kunt zich op elk moment afmelden voor deze communicatie via de opt-outmogelijkheden die in dergelijke berichten worden verstrekt.

2.3 We kunnen geaggregeerde en geanonimiseerde informatie gebruiken voor statistische en analytische doeleinden om inzicht te krijgen in het gebruik van Fitned, trends te identificeren en de gebruikerservaring te verbeteren. Deze gegevens zijn niet herleidbaar tot individuele gebruikers.

3. Openbaarmaking van informatie

3.1 Openbaarmaking van informatie

3.1 We kunnen persoonlijke informatie delen met derden in de volgende gevallen:

– Met verkopers of kopers op Fitned, om transacties te vergemakkelijken en de communicatie tussen gebruikers mogelijk te maken.

– Met serviceproviders en zakelijke partners die namens ons diensten verlenen, zoals betalingsverwerking, gegevensanalyse, klantondersteuning en marketingactiviteiten. Deze partijen hebben alleen toegang tot de persoonlijke informatie die nodig is om hun taken uit te voeren en zijn gebonden aan vertrouwelijkheidsverplichtingen.

– In reactie op een juridisch proces, een verzoek van een overheidsinstantie of om te voldoen aan toepasselijke wetten, voorschriften of juridische procedures.

– Om onze rechten, eigendommen of veiligheid te beschermen en te handhaven, inclusief het voorkomen of opsporen van fraude, misbruik van Fitned of schendingen van onze gebruiksvoorwaarden.

3.2 We kunnen geaggregeerde en geanonimiseerde informatie delen met derden voor analytische, marketing- of andere zakelijke doeleinden. Deze gegevens zijn niet herleidbaar tot individuele gebruikers.

4. Gegevensbewaring en beveiliging

4.1 We bewaren persoonlijke informatie alleen zo lang als nodig is om de doeleinden te vervullen waarvoor deze is verzameld, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist of toegestaan is.

4.2 We nemen redelijke technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke informatie te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging. We hanteren beveiligingsmaatregelen zoals encryptie van gegevens, beperkte toegang tot gegevens en regelmatige beveiligingsbeoordelingen.

5. Uw rechten

5.1 U hebt het recht om toegang te vragen tot de persoonlijke informatie die we over u bewaren en om eventuele onjuiste of onvolledige gegevens te corrigeren.

5.2 U kunt uw toestemming voor het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke informatie te allen tijde intrekken. Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming vóór de intrekking.

5.3 U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke informatie op basis van legitieme belangen. In dat geval zullen we uw persoonlijke informatie niet langer verwerken, tenzij we dwingende legitieme gronden hebben voor de verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

5.4 U kunt uw rechten uitoefenen of vragen stellen met betrekking tot uw persoonlijke informatie door contact met ons op te nemen via de contactgegevens vermeld in sectie 8 van deze privacyverklaring.

6. Wijzigingen in de privacyverklaring

6.1 We behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring op elk moment te wijzigen of bij te werken. Eventuele wijzigingen zullen van kracht worden zodra de herziene privacyverklaring op Fitned wordt gepubliceerd.

6.2 We zullen u op de hoogte stellen van materiële wijzigingen in deze privacyverklaring door een kennisgeving te plaatsen op Fitned of door u een e-mail te sturen naar het e-mailadres dat is gekoppeld aan uw account.

6.3 We moedigen u aan om regelmatig deze privacyverklaring te controleren op eventuele wijzigingen. Door Fitned te blijven gebruiken na dergelijke wijzigingen, stemt u in met de bijgewerkte privacyverklaring.

7. Contactgegevens

Als u vragen, opmerkingen of zorgen heeft met betrekking tot deze privacyverklaring, uw persoonlijke informatie of het gebruik van Fitned, neem dan contact met ons op via de volgende contactgegevens:

We zullen ons best doen om uw vragen en verzoeken zo snel mogelijk te beantwoorden en eventuele zorgen met betrekking tot uw privacy op te lossen.

Deze privacyverklaring vormt de volledige overeenkomst tussen u en Fitned met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw persoonlijke informatie via Fitned, en vervangt alle eerdere communicatie of overeenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk, met betrekking tot hetzelfde onderwerp.